การขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาทั่วไปในหลายส่วนของโลก เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมากที่สุด และเป็นเรื่องยากมากที่จะหาน้ำให้เพียงพอต่อการปลูกพืช ในบางกรณี เกษตรกรต้องใช้การชลประทานซึ่งอาจมีราคาแพงและก่อให้เกิดมลพิษ

วิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรมีหลายวิธี ทางเลือกหนึ่งคือการเพิ่มการผลิตโดยใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำน้อยลง อีกทางเลือกหนึ่งคือการหาแหล่งน้ำใหม่

บางประเทศสามารถหาแหล่งน้ำใหม่ได้โดยการทำเขื่อนในแม่น้ำหรือเจาะลงไปในแหล่งน้ำสำรองใต้ดิน สามารถนำเข้าน้ำจากต่างประเทศได้ ตัวเลือกใดๆ เหล่านี้จะต้องมีการลงทุนและอาจใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการ

การจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจะเป็นความท้าทายสำหรับเกษตรกรในอีกหลายปีข้างหน้า พวกเขาจะต้องหาวิธีการผลิตอาหารโดยใช้น้ำให้น้อยลง และพวกเขาจะต้องหาแหล่งน้ำใหม่หากแหล่งน้ำเหล่านั้นหายาก

โคก หนองนา โมเคล 

โคก มีความหมายในตัวคือ เป็นพื้นที่ปลูกพักอาศัยให้เหมาะสมกับภาวะคำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ลักษณะอากาศได้ จากการนำดินที่ได้จากการขุด หนองเอามากลบเป็นโคก โคกช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ เพราะว่าใบไม้ที่ร่วงจากต้น จะช่วยปกคลุมหน้าดินในตอนที่ฝนตกราดเยอะมากๆ ยังช่วยซึมซับน้ำฝนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใต้โคกเป็นน้ำใต้ดินเพิ่มความชื้นให้อีกด้วย

ปกติแล้วโคกควรจะอยู่สูงขึ้นมากว่า ระดับน้ำ 1-2 เมตร แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละผืนด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะดูทางน้ำก่อนว่าเหมาะสำหรับขุดไว้ทิศทางไหน แต่ไม่ควรขุดสร้างขวางทางน้ำสายหลักเด็ดขนาด

หนอง มีความหมายในตัวคือ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้งหรือ จำเปีนจะต้องใช้เป็นที่รองรับน้ำตอนที่น้ำหลากหรือช่วงน้ำเยอะ แล้วก็เป็นควรเลี้ยงปลาไว้ได้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วหนองจะขุด โดยประมาณ 6-8 เมตร แต่สำหรับบางพื้นที่ ที่น้ำแล้งมากหรือต้องการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งเป็นพิเศษก็จะขุดลึกถึง 15 เมตร ส่วนใหญ๋ก็ไม่ขุดเป็น 4 เหลี่ยมลึกลงไป แต่จะทำเป็นขั้นบรรไดลงไป อีกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนขุดหนองก็คือ ถ้าเจอตาน้ำให้หยุดขุดทันที เพราะถ้าขุดลึกเกินไปอาจเกิดปัญหาน้ำใต้ดินเสียสมดุลได้นั้นเอง

นา มีความหมายในตัวคือ  ควรจะปั่นหัวคัดดินให้กว้างแล้วก็สูงไม่ต่ำ กว่า 1 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ เก็บกักน้ำาไว้ ในทุ่งนา ขุดร่อง ใกล้หัวคันดินเพื่อเป็นที่อยู่ ของปลา ปู แล้วก็ปั้นหัวค้นดินให้มีความกว้างมากพอที่จะ ปลูกต้นไม้ผัก ต่างๆ ให้มี รากยึดเหนียว ค้นดินให้ดินไม่หลวมสามารถกันน้ำได้อยู่

การ ขุด บ่อน้ำ บาดาล 

การขุดเจาะเพื่อ นำเอาน้ำใต้ดินมาใช้สำหรับเพื่อการเกษตรนั้น เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนที่ทำเกษตร หรือ ในบางพื้นที่ก็มีการจุดเจาะไว้อบู่แล้ว แม้กระทั้งในส่วนของทางภาครัฐ เองก็เห็นด้วยว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพระสามารถช่วยภัยแล้งได้ดี

แต่ก่อนขุดเจาะก็ต้องรู้เรื่องของกฏหมายก่อน เพราะบาดาลไม่สามารถขุดเจาะเกิน 15 เมตรได้ หรือถ้าขุดลงไปแล้วไม่เจอตาน้ำต้องขุดลึกลงไปอีกจะต้องเดินเรื่องทำเอกสารใบขออนุญาติ ( ศึกษาเล่าเรียน เสริมเต็ม  ใน ส่วน ขอ กรรมวิธี ขุด นั้น ควรลึก ลงไป ไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยระยะห่างของแต่ละบ่อไม่น้อย กว่า 200 เมตร ระหว่างขุต จะต้องมีผู้สังเกตุการดูปากบ่อรอ เฝ้าดูตลอตระยะเวลา และก็ เปลี่ยนกัน ลงไป คราวละ 20-30 นาที เพื่อขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ปากบ่อ

คนที่ลงไปก้นบ่อต้องใช้เชือกผูกตนเองเผือกรณีเร่งด่วนผู้ที่อยู่ปากบ่อจะได้รีบสาวเชือกดึงตัวขึ้นมา ที่สำคัญเลยก็คือต้องมีการต่ออากาศลงไปให้ถึงด้านล่าง เพื่อที่จะได้มีอากาศหายใจ เมื่อเจอตาน้ำปแล้วให้เช็คว่า ระดับน้ำขึ้นมาช้า หรือเร็วขนาดไหน ถ้าน้ำซึ่งออกด้านข้างมากกว่าเอ๋อขึ้นมา แสดงว่ายังขุดตาน้ำตื้นไป ต้องขุดลึกลงไปอีก

มีหลายวิธีในการจัดการกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรกลยุทธ์หนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งหรือคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้นและคนอื่นๆ และาทงภาครัฐเองก็กำลังหาทางลดปริมาณขยะที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล ผู้บริจาคและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ติดต่อเพิ่มเติม