ผ้ามุ้ง หรือมุ้งไนลอน หรือตาข่ายในล่อน นิยมใช้เส้นใยที่เป็นสีฟ้า และสีขาว ผลิตจากพัสดุโพลิเอททีลีน (HDPE) ออกมาเป็นเส้นด้ายตามขนาดมาตรฐานที่ต้องการ จากนั้นนำเข้าเครื่องทอและเชื่อมด้วยความร้อน มีความเหนียวและทนทานต่อสภาพการใช้งาน ส่วนใหญ่ ใช้สำหรับ งานเกษตร การประมง เลี้ยง สัตว์ หรือ ปกกันแมลง จาก ศัตรูพืช และ สัตว์เลี้ยง

การนับตามุ้ง 16 ตา 20 ตา

สำหรับมุ้งไนล่อนนั้นจะหมายถึง จำนวนเส้นด้ายใน 1 ตารางนิ้ว (square inch) โดยแนวตั้งจะมีเส้นด้ายทั้งหมด 16 เส้น และแนวนอนอีก 16 เส้น สำหรับมุ้ง 20 ตานั้นก็จะมีเส้นด้ายในแนวตั้ง 20 เส้นและแนวนอนอีก 20 เส้น แปลว่ามุ้งไนล่อนรุ่น 20 ตานั้น จะมีความถี่ใน 1 ตารางนิ้วมากกว่า 16 ตา ซึ่งผู้ใช้งานก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก และสภาพพื้นที่ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง สีขาว และ สีฟ้า

มุ้งไนล่อนสีฟ้า มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากราคาไม่สูงมาก และมีให้เลือกได้หลากหลาย หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป 

มุ้งไนล่อนสีขาว เป็นเหมือนสินค้าพรีเมี่ยม มีประสิทธิภาพมากกว่าสีฟ้า และเม็ดพลาสติกสีขาวหรือสีใส มีราคาค่อนข้างสูงกว่าสีอื่น ๆ ตาของมุ้งไนล่อนสีขาว มีความถี่พิเศษ ใช้เครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงกว่าปกติในการทอ มีขนาดตาที่ถี่มากถึง 40 ตา หาซื้อค่อนข้างยาก

ลักษณะการใช้งานมุ้งไนล่อน

  • ด้านการเกษตร ใช้คลุมป้องกันผลผลิตจากแมลงและศัตรูพืช 
  • ด้านการประมง ใช้กั้นบริเวณขอบบ่อปลา ตากปลาแห้ง หรือเพาะเลี้ยงกุ้ง 
  • ด้านครัวเรือนทั่วไป ใช้ลดความชื้นของผลผลิต เป็นที่รองตาก เช่น ข้าวเปลือก พริก ปลาแห้ง เป็นต้น
ติดต่อเพิ่มเติม