วัชพืช เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรและคนทำสวนทั่วไป เพราะมักจะขึ้นปะปนมากับพืชที่เราปลูก แย่งอาหารและน้ำ ทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวัง วันนี้เรามาทำความรู้จักวัชพืชกันให้มากขึ้น พร้อมเคล็ดลับการกำจัดวัชพืชอย่างได้ผลจากมืออาชีพกันค่ะ

วัชพืช คืออะไร?

วัชพืช คือ พืชที่ขึ้นในที่ที่เราไม่ต้องการ เช่น ขึ้นปะปนมากับพืชที่เราปลูก หรือขึ้นตามที่รกร้าง เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย จึงมักจะกลายเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรและคนทำสวน

ประเภทของวัชพืช

1. วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าต่าง ๆ 

2. วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเสี้ยน สาบแร้งสาบกา

3. วัชพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา จอก แหน

4. วัชพืชอิงอาศัย เช่น กาฝาก เถาวัลย์

วิธีการกำจัดวัชพืชอย่างได้ผล

1. การถอนด้วยมือ เหมาะสำหรับพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก ควรถอนตั้งแต่วัชพืชยังเล็กและดินมีความชื้น

2. การใช้คราดไถกลบ หรือตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า เพื่อไม่ให้วัชพืชมีโอกาสเจริญเติบโตและแย่งอาหารจากพืชหลัก

3. การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว เศษใบไม้ หรือพลาสติกปูรองบ่อ พลาสติกคลุมดิน ช่วยป้องกันแสงแดดและลดการเจริญเติบโตของวัชพืช

4. การใช้สารกำจัดวัชพืช เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของวัชพืช และต้องใช้อย่างถูกวิธี ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพืชหลักและสิ่งแวดล้อม

5. การปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วต่าง ๆ ช่วยคลุมดินและแย่งอาหารจากวัชพืช อีกทั้งยังช่วยบำรุงดินอีกด้วย

การป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น

  • เลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ปราศจากเมล็ดวัชพืชปน
  • เตรียมดินปลูกให้สะอาด กำจัดเศษซากวัชพืชออกให้หมด
  • จัดการระบบน้ำให้เหมาะสม ไม่ให้มีน้ำขังในแปลงนาน ๆ
  • ปลูกพืชหมุนเวียน สลับกันไปในแต่ละฤดูกาล เพื่อตัดวงจรชีวิตของวัชพืช
  • หมั่นตรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ พบวัชพืชควรกำจัดทิ้งทันที

การกำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ จะช่วยให้การเพาะปลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับนักวิชาการเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญได้นะคะ

ติดต่อเพิ่มเติม