สิ่งสำคัญของการผลิตทางการเกษตรคือการป้องกันและควบคุมปัญหาศัตรูพืชและโรคมีเทคนิคที่หลากหลายสำหรับการควบคุมศัตรูพืชและโรคเหล่านี้และความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตพืชผลของพวกเขา

แมลงศัตรูพืชและโรคมีหลายประเภท และแต่ละชนิดต้องใช้วิธีการควบคุมที่แตกต่างกันโรคและแมลงศัตรูพืชทั่วไปบางชนิดที่อาจสร้างความลำบากในการเกษตร ได้แก่ เพลี้ยด้วงกินใบ มอด แมลงวันผลไม้ ไส้เดือนฝอย และหนู

อาจจำเป็นต้องใช้กลวิธีที่ต่างกันในการควบคุมศัตรูพืชและโรคเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ระยะชีวิต ความไวต่อยาฆ่าแมลงและความหนาแน่นของประชากร ตัวอย่างเช่นการใช้สารกำจัดศัตรูพืชก่อนที่ประชากรศัตรูพืชจะมีจำนวนมากสามารถลดหรือกำจัดพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางกลับกันการกำจัดพืชที่รบกวนก่อนที่จะให้ผลผลิตสามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้

วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและโรคในการเกษตร ได้แก่ :

– การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM): ระบบที่ใช้กลวิธีหลายอย่างในการจัดการศัตรูพืชและโรคโดยมีเป้าหมายในการลดหรือกำจัดพวกมันทั้งหมด

– การควบคุมทางชีวภาพ: การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชหรือโรค

– สุขอนามัย:จัดการปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและโปรโตซัวที่เป็นอันตราย

– การปลูกพืชหมุนเวียน: แนะนำพืชผลใหม่ในพื้นที่ทุก ๆสองสามปีเพื่อช่วยป้องกันการสะสมของศัตรูพืชและโรค

– พันธุ์ต้านทาน: การพัฒนาพันธุ์พืชที่อ่อนแอต่อศัตรูพืชหรือโรค

เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสามารถควบคุมปัญหาการรบกวนโรคและแมลงในการเกษตรได้แล้ว ถึงจะไม่ได้ทำแบบปุ๊บปั๊บ แต่รับรองได้เลยว่ามีผลต่อการไล่แมลงระยะยาวแน่นอน แถมเป็นวิธีทีี่ไม่ใช่สารเคมี ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ติดต่อเพิ่มเติม