ในฐานะเกษตรกร คุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญคือการจัดการกับโรคพืช โรคพืชสามารถทำให้ผลผลิตเสียหายได้อย่างมาก และยังสามารถแพร่กระจายไปยังพืชอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคพืชต่างๆ และวิธีการดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธี

8 โรคพืช เกษตรกรควรรู้ พร้อมวิธีดูแลและป้องกัน

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง 8 โรคพืชที่พบได้บ่อยในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธี

1. โรคใบจุด (Leaf Spot)

โรคใบจุดเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย โดยจะทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลหรือสีดำบนใบพืช จุดเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ และอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ โรคใบจุดสามารถทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาและหลุดร่วงได้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบจุด
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราหรือแบคทีเรีย

2. โรคราสนิม (Rust Disease)

โรคราสนิมเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะทำให้เกิดผงสีส้มหรือสีน้ำตาลบนใบพืช ผงเหล่านี้ประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อรา ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังพืชอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โรคราสนิมสามารถทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาและหลุดร่วงได้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคราสนิม
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

3. โรคใบไหม้ (Bacterial Leaf Blight)

โรคใบไหม้เป็นโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย โดยจะทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลหรือสีดำบนใบพืช แผลเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ และอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ โรคใบไหม้สามารถทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาและหลุดร่วงได้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบไหม้
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแบคทีเรีย

4. โรคเน่าคอดิน (Damping Off)

โรคเน่าระดับดินเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะทำให้ต้นกล้าเน่าและตายในระยะแรกของการเจริญเติบโต โรคเน่าระดับดินสามารถทำให้ความเสียหายอย่างมากต่อแปลงเพาะกล้า และอาจทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียผลผลิตทั้งหมด

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคเน่าระดับดิน
 • ปลูกพืชในดินที่ระบายน้ำได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

5. โรคใบหงิก (Leaf Curl)

โรคใบหงิกเป็นโรคพืชที่เกิดจากไวรัส โดยจะทำให้ใบพืชหงิกงอและผิดรูป โรคใบหงิกสามารถทำให้พืชแคระแกร็นและผลผลิตต่ำ

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบหงิก
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีแมลงพาหะของไวรัส
 • กำจัดวัชพืชและเศษซากพืชที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของไวรัส
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงพาหะของไวรัส

6. โรครากเน่าโคนเน่า (Root and Stem Rot)

โรครากเน่าโคนเน่าเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะทำให้รากและโคนต้นเน่าและตาย โรครากเน่าโคนเน่าสามารถทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตายได้อย่างรวดเร็ว

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรครากเน่าโคนเน่า
 • ปลูกพืชในดินที่ระบายน้ำได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

7. โรคราแป้ง (Powdery Mildew)

โรคราแป้งเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะทำให้เกิดผงสีขาวหรือสีเทาบนใบพืช ผงเหล่านี้ประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อรา ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังพืชอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โรคราแป้งสามารถทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาและหลุดร่วงได้ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคราแป้ง
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

8. โรคยอดและดอกเน่า (Blossom Blight)

โรคยอดและดอกเน่าเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะทำให้ยอดและดอกพืชเน่าและตาย โรคยอดและดอกเน่าสามารถทำให้ผลผลิตเสียหายอย่างมาก

วิธีดูแลและป้องกัน

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรคยอดและดอกเน่า
 • หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
 • หมั่นตัดแต่งกิ่งก้านที่เป็นโรคออกจากต้น
 • ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

โรคพืชเป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่เสมอ การเฝ้าระวัง สังเกตอาการผิดปกติ และดูแลพืชผลอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณป้องกันและควบคุมโรคพืชได้อย่างทันท่วงที หากพบอาการรุนแรง อย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีของพืชและผลผลิตคุณภาพในฟาร์มของคุณ

ติดต่อเพิ่มเติม