EPE Foam อีพีอี โฟมกันกระแทก

อีพีอี โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย

คุณสมบัติและการใช้งานของ EPE Foam โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย

 • เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่ง
 • เพื่อห่อหุ้มสินค้าในการจัดส่งไปต่างประเทศและภายในประเทศ
 • เพื่อเป็นการเพิ่มดีกรีให้สินค้าดูมีระดับ
 • เพื่อป้องกันผิวหน้างานจากรอยขีดข่วน
 • เพื่อป้องกันการเสียดสี
 • เพื่อความสะดวกในการขนส่งและประหยัดค่าขนส่ง เพราะโฟม อีพีอี เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา

โทรด่วน        E-mail

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีพีอี โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย มีคุณสมบัติเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าจากรอยขีดข่วนต่าง ๆ อีกทั้งยังป้องกันการเสียดสี และเพื่อสะดวกในการขนส่ง

***สนใจสินค้ากรุณาติดต่อฝ่ายขาย***

โทร. 087-4970444097-1357177 หรือ 02-4155806-7

คุณสมบัติและการใช้งานของ EPE Foam โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย

 • เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่ง
 • เพื่อห่อหุ้มสินค้าในการจัดส่งไปต่างประเทศและภายในประเทศ
 • เพื่อเป็นการเพิ่มดีกรีให้สินค้าดูมีระดับ
 • เพื่อป้องกันผิวหน้างานจากรอยขีดข่วน
 • เพื่อป้องกันการเสียดสี
 • เพื่อความสะดวกในการขนส่งและประหยัดค่าขนส่ง เพราะโฟม อีพีอี เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา

อีพีอี โฟมกันกระแทก มีขนาดดังนี้

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-0177422, 087-4970444098-2599091 ค่ะ

ติดต่อเพิ่มเติม